Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti – PharmaS Instagram Giveaway 

U cilju sprovođenja promotivnih aktivnosti na društvenoj mreži Instagram (instagram stranici pharmas_rs ) i sajtu www.betaglukan.rs , Pharmas doo Beograd, Viline Vode bb, 11000 Beograd, kao Rukovalac (u daljem tekstu “Rukovalac“) i kao organizator Giveaway-a (u daljem tekstu „Konkurs“) obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu sprovođenja konkursa, a u skladu sa pravilima konkursa koji su objavljeni na www.betaglukan.rs/instagram-giveaway

Prilikom slanja Vaših podataka o ličnosti na način kako su isti u daljem tekstu definisani, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), ovim putem Vas informišemo o svim osnovnim pravima, svrsi i načinu obrade Vaših podataka o ličnosti. Primenjujući standarde u obradi podataka o ličnosti koje su viši od onih zakonom propisanih, Rukovalac Vas u nastavku dodatno obaveštava o sledećem.

Davanje Vaših ličnih podataka (ime, prezime, broj telefona i adresa prebivališta) je dobrovoljno i neophodno kako bi Rukovalac Vama kao dobitniku nagrade u Konkursu obezbedio samu nagradu i isporučio je na Vašu adresu prebivališta. Ukoliko ne date Vaše podatke o ličnosti ili zahtevate njihovo brisanje, Rukovalac neće moći da Vam isporuči dobijenu nagradu. Rukovalac će obrađivati Vaše lične podatke tokom perioda Vašeg učešća u Konkursu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Nakon prestanka Konkursa, Rukovalac može da koristi Vaše lične podatke u ograničenoj meri iz opravdanih razloga (zaštita prava Rukovaoca).

Vaši lični podaci će biti obrađivani na osnovu člana 12 tačke 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa članovima 229 – 233 Zakona o obligacionim odnosima. Možete da se obratite Rukovaocu za pristup Vašim ličnim podacima i imate pravo da dobijete kopiju, izvršite ispravku, dopunite ili obrišete podatke, ograničite njihovu obradu i imate pravo da uložite prigovore na obradu podataka i pravo na prenosivost podataka. Svako od ovih prava možete realizovati kod Rukovaoca obraćanjem na info@pharmas.rs, na broj telefona +381 1 655 6226 ili u pismu koje je poslato na gore navedenu registrovanu adresu Rukovaoca sa naznakom „za obradu podataka o ličnosti“.

Primaoci Vaših ličnih podataka mogu uključivati osobe / kompanije koje su uključene u program Konkursa, kao i strane koje se bave pripremom, oglašavanjem i sprovođenjem Konkursa te pružanjem IT, komunikacionih usluga i dostave nagrade. Obrada i prenos Vaših ličnih podataka između Rukovaoca i trećih lica kao obrađivača će se vršiti na osnovu ugovora o obradi podataka o ličnosti.

U slučaju postojanja bilo kakve sumnje u vezi sa usklađenošću sa zahtevima zaštite ličnih podataka od strane Rukovaoca, možete podneti pritužbu nadzornom organu: Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs) na adresu: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd.

Scroll to Top